Pielęgniarka nazywana jest pracownikiem medycznym z wykształceniem specjalistycznym na kierunku „Pielęgniarstwo”. Taki pracownik może pracować w szpitalu, przychodni, prywatnym gabinecie lekarskim, centrum medycyny estetycznej czy stomatologii. Ma ograniczoną, ale obszerną listę obowiązków, których jakość często decyduje o samopoczuciu pacjenta. Zawód ten uważany jest za jeden z najbardziej poszukiwanych w naszym kraju, jednak ze względu na szereg cech nie cieszy się należytą popularnością wśród młodych ludzi. Specjalność zainteresuje osoby, które w szkole lubiły biologię i chemię, które potrafią znaleźć wspólny język z ludźmi. W szpitalach pacjenci komunikują się z pielęgniarkami do 90% czasu. Zbierają od nich badania, rozdają leki, wykonują proste zabiegi medyczne, zmieniają bieliznę, organizują posiłki, dbają o komfort pacjentów. Jednocześnie ważne jest, aby zrozumieć, że pielęgniarka nie ma prawa samodzielnie diagnozować pacjenta, przepisywać go i przeprowadzać leczenia. Pielęgniarka jest specjalistą pielęgniarstwa, profesjonalnym asystentem lekarza prowadzącego, pełni różne funkcje pomocnicze na potrzeby placówki medycznej. Zakres obowiązków funkcjonalnych pielęgniarki zależy od miejsca jej pracy. Pielęgniarka zajmuje się opieką medyczną nad pacjentem, wykonywaniem różnych zabiegów medycznych, diagnozowaniem chorób, asystowaniem lekarza podczas operacji, opieką nad pacjentem, monitorowaniem stanu zdrowia pacjentów. Pielęgniarka musi mieć wykształcenie zawodowe, rozumieć różne leki, metody dezynfekcji, znać zasady wykonywania szczepień, zastrzyków, opatrunków, techniki masażu, techniki pierwszej pomocy. Pielęgniarka powinna mieć takie cechy jak odpowiedzialność, uważność, współczucie, umiejętności komunikacyjne, obserwacja, opanowanie, empatia.